30 Mart 2013 Cumartesi

SOSYAL SORUMLU MUSUN?

SOSYAL SORUMLU MUSUN?
SOSYAL SORU(N)LU MUSUN?
SOSYAL (Z)ORUNLU MUSUN?

Geçen hafta Mersin Üniversitesi işletmecilik ve teknoloji zirvesine katıldım. Genç arkadaşlar ile paylaştığım konulardan biri de  Sosyal sorumluluktu.

Sosyal sorumluluk hakkında, çalışana ve firmaya kazandırdıkları, insan kaynakları açısında ki yeri, sosyal kariyer hakkında bilgiler paylaştım.
Sonunda da genç arkadaşların ne kadar sosyal sorumlu olduklarını sorgulamalarını sağladım.

Sosyal sorumluluk kısaca;
kamu, özel sektör ve sivil toplumun bir amaç etrafında toparlanarak, ortak yaşama yönlenmeleri
kendi çıkarlarının olduğu kadar toplumun genel çıkarlarını da geliştirecek ve koruyacak eylemlerin yapılmasıdır.*
Toplumun çözüm üretilmesinde, iyileştirilmesinde, geliştirmesinde ve sosyal adaletin sağlanmasında eğitim, sağlık ve çevre gibi konuları öncelikli olarak ele alır.

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) 2001 AB tanımında;
Bir şirketin ya da markanın sosyal ve çevresel kaygıları kendi istekleriyle faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla ilişkilerinin bir parçası haline getirmesi ve tüm paydaşlara karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır.
KSS ‘da  sosyal sorumluluk alanı “Toplum ve Çevre”dir ve gönüllülük esasına göre işler.

Kurumsal sosyal sorumlulukta amaç;
İşbirliği destekleyici, pozitif ve uyumlu çalışma ortamı oluşturup, çatışma ortamını önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlamaktır.

Sosyal sorumluluğun temelinde 4 ana unsur vardır.
Gönüllülük.
Bağımsızlık.
Kar amacı gütmemek
Vizyon ve ideal sahipliği.

Sosyal sorumluluk politikaları mutlaka insan kaynakları politikaları içinde ve uyumlu olmalı. Çalışanların dahil edilmediği bir sosyal sorumluluk projesinin başarı şansı yoktur.

Peki ne kazandırır dersek;

Bencillik, öfke, nefret, cinsiyet, ırkçılık, din, ekonomik olguları çalışanlar arasından uzaklaştırır.
Çalışan gelişiminin sürdürülebilirliğini sağlar,
Çalışanın bireysel performansın artmasını,
Sosyal ve kültürel engelleri kaldırır,
Sosyal engelleri ortadan kaldırarak genç yeteneklerin kuruma kazandırılmasını sağlar,
Ahlaki ve sosyal sorumluluk anlayışı ile çalışanları bütünleştirir.
Çalışanlar arası güveni, sadakat duygusunu, birlik bütünlük duygusunu geliştirir,
Birlikte yaşama ve çalışma olgusunu güçlendirir.
Bilgi paylaşımı ve yeni bilgi edinimi ve ortamı sağlar.

Sosyal kariyer açısından da kazanımlarını düşünürsek;
Çalışanın ve şirketin geleceğe yönelik hedefleri ile kişisel hedefleri arasında sinerji oluşturmasını sağlar,
Üst pozisyonlar için gerekli becerilerin öngörülmesini ve kazanılmasını sağlar,
Genç yeteneklerin kariyer hedeflerine daha etkin ulaşmalarını sağlar,
Dünyaya ve olaylara farklı kişilerden ve farklı bakış açılarından bakılmasını sağlar,
Sosyal statü sahibi kişiler ile tanışmanızı sağlar,
Geniş iş çevresi oluşturmanızı sağlar,
Kişisel egonuzu yok etmenizi sağlar,
İş ve yaşam etiği kazandırır,
İşe alımlarda öncelikli – tercih edilen olmanızı sağlar,
Fikir ve düşüncelerinizi farklı açılardan tekrar yorumlayabilmenizi sağlar,
Toplumsal statü ve itibar kazandırır.

Şimdi lütfen kendinize sorun..

Acaba ben:

SOSYAL SORUMLU MUYUM?
SOSYAL SORU(N)LU MUYUM?
SOSYAL (Z)ORUNLU MUYUM?

Eğer sen..

Çalışma ve SS projelerine gönülsüz katılıyorsan,
Davet edildiğimde kayıtsız kalıyorsan,
Bu kadar işimin arasında bu nerden çıktı diyorsan,
Aranan kahraman ben olmasam diyorsan,
SOSYAL (Z)ORUNLUSUN..

Dünya bana yeter, başkasına karışmam diyorsan,
Dünyada su  ve enerji çok bitmez diyorsan
Başkaları ile aynı ortamda bulunamam diyorsan
Bildiklerim bana yeter diyorsan
Başkalarının düşüncesi beni ilgilendirmez diyorsan,
Eğitim şart ama bana değil diyorsan,
Dünyayı ben mi kurtaracağın,
SOSYAL SORU(N)LUSUN..

Bir tane dünya var diyorsan
Benim de üzerime düşen bir şeyler olmalı diyorsan,
Paylaşmayı ve öğrenmeyi seviyorum diyorsan,
Farklılığı ve farkındalığın bilincindeysen,
Bir adim önde olmalıyım diyorsan,
Gerçekleştirmem gereken bir idealim var diyorsan,
Bil ki sen..
SOSYAL SORUMLUSUN.

Yüksel Erdoğan.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder