31 Ekim 2012 Çarşamba

TÜSİAD SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM RAPORU


Sürdürülebilirlik son yılların en çok duyulan terimlerden biri. 
Birçok kişinin farkında olmadan iş dünyasının da gündemine girmeye başladı. 
Hatta bazı sektör ve şirketler bunun meyvelerini toplamaya başladı bile. 
Artık ülkeler bile kalkınmanın temelini sürdürülebilirlik üzerine kurmaya başladı.


Sürdürülebilir Kalkınma nedir merak edenlere;

İnsan yaşamının gereksinimleri ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında bir denge kurularak, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla bugünden geleceğe uyumlu bir planlama yapılmasını amaçlayan bütünsel bir planlamadır. 
Aslında bir politikadır.

Tabi ki turizm sektörü de bu konuya yabancı kalmamalıydı.

İlk adımlardan biri eylül ayı ortasında Tüsiad tarafından atıldı. Geniş sektör  ve akademik bir katılım ile oluşan bir komisyonun hazırladığı Sürdürülebilir Turizm Raporunu kamuoyuna tanıttı.

En dikkat çeken konulara bakarsak:

Turizm sektörünün 2012 yılında küresel GSH’ya doğrudan katkısı 2 trilyon dolar ve istihdama katkısı ise 100 milyon iş olanağı olması..

Önümüzdeki on yıllık süreç sonunda bu rakamın 10 trilyon dolar seviyesine yükselerek turizm sektörünün küresel GSH’nın %10’unu oluşturacağı ve toplamda 356 milyon kişiye istihdam yaratacağının öngörülmesi..

Dünya turist gelirlerinin yaklaşık üçte birini, dünya turizm gelirleri ile yatak kapasitesinin ise yaklaşık dörtte birini elinde bulunduran Akdeniz çanağının olağan seyirde önümüzdeki yüzyıl sonunda tamamen kirlenmesibeklentisi.. !!!

Türkiye turizminin en büyük sorunlarından bir tanesi yapısal bir problem olarak karşımıza çıkan mevsimselliğin ve sebebiyet verdiği sorunlardan bir diğeri de kalifiye işgücünün oluşturulamaması ve personel devir hızının yüksek olması..

Gibi oldukça önemli ve öncelikli bir çok konu raporda belirtilmiş.

Sn. Turizm bakanı ve sektörün temsilcileri de bu toplantıdaydılar.

Raporun tam metninin bulunduğu  linkini aşağıda paylaşıyorum.

Ama önce Sn. Turizm bakanımızın en önemli konuşma cümlesini paylaşmak istiyorum.

‘’ …Çevreye duyarlı olmayan tesis 5 yıldız almasın… ‘’ 

bu cümle, kurumların sürdürülebilirlik politikalarının daha tesisin yapılmadan önce hazırlaması gerektiğini ortaya koyuyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder